Privacyverklaring Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Chikigai, gevestigd aan Rozenstraat 39, 4261 CD Wijk en Aalburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Chikigai doet haar best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat Chikigai:

 • zorgvuldig omgaat met uw persoonlijke en medische gegevens.
 • ervoor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
 • uw dossier is opgeborgen in een afgesloten kast.

 

Ik, Corine Hagelaars, heb als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

 

U dient zich ervan bewust te zijn dat Chikigai niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites waar een link naar is opgenomen.

 

Contactgegevens.

www.chikigai.com, Rozenstraat 39, 4261 CD Wijk en Aalburg, 06-10704052.

info@chikigai.com

 

Persoonsgegevens die wij verwerken.

Chikigai verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Chikigai verwerkt de volgende bijzonder en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

(Deze informatie verstrek je tijdens de intake en tijdens coachingsgesprekken.)

 •  Geboortedatum
 •  Burgerlijke staat
 •  Kinderen
 •  Beroep/functie
 •  Huisarts
 •  Specialist
 •  Andere therapeuten
 •  Gewicht en lengte
 •  Medische gegevens
 •  Familiaire informatie
 •  Voortgang van de hulpvraag

Deze informatie verstrek je tijdens de intake en tijdens coachgesprekken. Afhankelijk van de hulpvraag gebruiken wij de benodigde gegevens.

 

Doeleinden

De informatie die Chikigai verzamelt, wordt niet voor andere doeleinden dan begeleiding of voor het onderhouden van contact met u gebruikt, tenzij ik van tevoren toestemming van u hiervoor heb gekregen.

 

Wat doe ik met deze gegevens?

De gegevens worden vastgelegd in een papieren dossier.

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

·         Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

·         Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie met collega’s.

·         Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

Hoe lang wordt uw dossier bewaard?

Chikigai bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Chikigai hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

·         Standaard persoonsgegevens: Fiscale bewaartermijn, 7 jaar.

·         Persoonsgegevens gerelateerd aan verzenden informatie via email, whatsapp of sms: na verwerken/beantwoorden worden deze verwijderd.

·         Volgens voorschrift wordt uw dossier 15 jaar bewaard. Ik bewaar deze in een afgesloten kast.

 

Delen van persoonsgegevens met derden.

Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie gedeeld worden met samenwerkende specialisten of behandelend artsen. Dit gaat altijd in overleg met u. NAW-gegevens worden, tenzij expliciet anders kenbaar gemaakt, niet aan derden bekend gemaakt, alleen wanneer dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van Chikigai, wordt een bewerkersovereenkomst afgesloten om voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te zorgen. Chikigai blijft dan verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Website.

Door op ‘Verzenden’ te klikken op de contactpagina, gaat u akkoord dat uw gegevens worden gebruikt conform mijn ‘Privacyverklaring’.

Google analytics heeft Chikigai zo ingesteld dat Google geen toestemming heeft om de gegevens te gebruiken en aan derden te verstrekken. Daarnaast anonimiseert Google het IP-adres. Hierdoor is het cookie wat Analytics gebruikt een ‘niet functionele cookie’ en die is toegestaan binnen de AVG-wet.

 

Inzage.

U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te wijzigen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking ervan en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt hiervoor een verzoek per email naar info@chikigai.com sturen. Uiterlijk binnen vier weken zal Chikigai reageren.

 

Beveiliging persoonsgegevens.

Chikigai neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@chikigai.com.